Sabtu, 20 Oktober 2012

Definisi yang Lazim digunakan.

  1. POROS BUMI, ialah sebuah garis yang melalui pusat bumi yang juga merupakan sumbu putar bumi.Untuk satu putaran bumi dibutuhkan waktu sekitar 23 jam 56 menit dan 04 detik. Poros bumi memotong permukaan bumi pada dua tempat yaitu di Utara dan Kutub Selatan.
  2.  KHATULISTIWA, Ialah sebuah lingkaran besar yang tegak lurus pada poros bumi. Khatulistiwa membagi bumi atas dua bagian yang sama besar yaitu Utara dan Selatan.
  3.   JAJAR, Ialah Lingkaran-lingkaran kecil yang sejajar dengan khatulistiwa.
  4.   LINTANG TEMPAT, Ialah jarak antara tempat yang bersangkutan dengan khatulistiwa.
  5.  DERAJAH, Ialah Lingkaran-lingkaran besar yang melalui kutub utara dan kutub selatan.
  6.  DERAJAH NOL, Ialah derajah yang melalui kota grenwich.
  7. BUJUR TEMPAT, Ialah jarak antara tempat yang bersangkutan dengan derajah nol.
  8.  BATAS TANGGAL INTERNASIONAL ialah bujur 180 derajat.
  9.  MIL LAUT, 1 derjat busur pada daerah = 60 menit, dan 1 menit = 1mil laut.

_______________________________________________________________________

Tidak ada komentar:

Posting Komentar